Workpoint ร่วมกับ ZAAP ร่วมทุนตั้งบริษัท ZAAP ON SALE บุกตลาดออนไลน์

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าผลักดันธุรกิจอีเวนต์ ควบคู่ไปกับการทำการตลาดออนไลน์

จับมือกับบริษัท Organize ชั้นนำของประเทศไทย อย่าง ZAAP PARTY
ร่วมทุนจัดต้ังบริษัท ZAAP ON SALE
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน Digital Platform ในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ และขยายกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึงมากขึ้น
ทั้งในเรื่องของช่วงอายุและภูมิภาค ให้เข้าถึงคนได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่คอนเทนต์และการทำตลาดนัดออนไลน์ ด้วยการไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางร่วมกัน
เพื่อเข้าถึงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว